2016 metai

Lietuvos metinio ataskaitinio narių susirinkimo darbotvarkė

2016 04 12

 

Primename visiems apie š.m. balandžio 20d. viešbutyje "Crowne Plaza Vilnius" kviečiamą metinį-ataskaitinį-rinkiminį Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos susirinkimą.

Susirinkimo registracijos pradžia 13 val. Susirinkimo pradžia 13.30 val.
Būsimų LVRA valdybos narių kandidatų sąrašas. Remiantis LVRA patvirtintais įstatais, valdybą sudaro 11 asociacijos narių pasiūlyti fiziniai asmenys, kuriuos Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma išrenka Visuotinis narių susirinkimas 4 metų kadencijai. Kadangi turime 12 kandidatų, susirinkimo metu nariai už kiekvieną kandidatą balsuos atskirai.

Jei yra Asociacijos narių, kurie negalės dalyvauti š.m. balandžio 20d. ataskaitiniame –rinkiminiame susirinkime, Narys gali iš anksto raštu balsuoti “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno klausimo. Išankstinis balsavimas raštu bus įskaitomas į susirinkimo balsavimo rezultatus. Prašome narius pranešti, jei nedalyvausite, kad galėtume atsiųsti išankstinį balsavimo biuletenį.

Kviečiame narius aktyviai registruotis į susirinkimą.