2018 metai

Projekto "Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects" partneriai sukūrė eko ženklinimo sistemą paveldiniams viešbučiams ir restoranams

2018 03 21

 

Projekto pavadinimas – „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Projekto ERPF paramos suma – €43437,27. Bendras biudžetas – €51102,67 Eur. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Pagrindinis vykdytojas - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, projekto partneris - Latvijos viešbučių ir restoranų asociacija.

 

 

 

Projektui įpusėjus, vykdytojai ir projekto partneriai jau baigia rengti eko ženklo kūrimo metodologiją. Artimiausiu metu bus baigtas kurti pats ženklas, kuris labai domina kultūros paveldo objektuose esančius viešbučius ir restoranus. Šis ženklas suteiks jį turintiems objektams išskirtinumo, o tuo pačiu iš šių institucijų pareikalaus darnųjį turizmą skatinančių pokyčių ir įsipareigojimų kultūrai, gamtai ir visuomenei. 

 

 Į projekto veiklas aktyviai įsitraukė verslas -20 gražiausių, istoriškai ir kultūriškai įdomių paveldo statinių Latvijoje ir Lietuvoje, kuriuose galima rasti veikiantį viešbutį arba restoraną.

 

2018 m. pradžioje Vilniuje ir Rygoje įvyks mokymai apie projekte kurtą eko-ženklą.

 

 

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Daugiau informacijos rasite www.latlit.eu ir www.lvra.lt;

Projekto vadovė - Eglė Ližaitytė  info@lvra.lt, 8 686 51148