2018 metai

Projekto „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“partneriai sukūrė eko ženklinimo sistemą paveldiniams viešbučiams ir restoranams

2018 03 28

 

 

Projekto pavadinimas – „Joint eco sign for Lithuania‘s and Latvia‘s restaurants and hotels in cultural objects“, Nr. LLI-064 (JESLL). Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Projekto ERPF paramos suma – €43437,27. Bendras biudžetas – €51102,67 Eur. 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Pagrindinis vykdytojas - Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, projekto partneris - Latvijos viešbučių ir restoranų asociacija.

 

 

Projektui įpusėjus, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija drauge su partneriais , Latvijos viešbučių ir restoranų asociacija ir išorės ekspertu iš Švedijos Jan Peter Bergkvist sukūrė vertinimo kriterijų sistemą paveldiniuose pastatuose įsikūrusiems viešbučiams ir restoranams. Sistemą sudaro 11 darnią veiklą atspindinčių aspektų: dirbančiųjų apmokymas, edukacija, kutūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir viešinimo aspektai, energijos, vandens išteklių tausojimo aspektai, atliekų perdirbimas, cheminių priemonių atsakingas naudojimas, maisto ir gėrimų aspektas, objekto pritaikymas neįgaliesiems, vietinės bendruomenės įtraukimas į darnaus verslo veiklas bei rinkodarinės priemonės skleidžiant informaciją apie paveldinius objektus, dalinantis gerąja patirtimi. 

Ženklinimo sistemą sudaro 126 vertinimo kriterijai, iš kurių 42 yra privalomi, norint tapti eko ženklo sistemos nariu.

Sukurtas eko ženklas labai domina kultūros paveldo objektuose esančius viešbučius ir restoranus. Šis ženklas suteiks jį turintiems objektams išskirtinumo, o tuo pačiu iš šių institucijų pareikalaus darnųjį turizmą skatinančių pokyčių ir įsipareigojimų kultūrai, gamtai ir visuomenei. 

2018 m. pavasarį Vilniuje ir Rygoje įvyks mokymai apie projekte sukurtą eko-ženklą, o vėliau eko ženklo sistema bus praktiškai išbandyta paveldo objektuose įsikūrusių viešbučių ir restoranų, įteikiant jiems projekto ženklinimo sertifikatą.

 

  

 

 

Šis pranešimas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

 

Daugiau informacijos rasite www.latlit.eu ir www.lvra.lt;

Projekto vadovė - Eglė Ližaitytė  info@lvra.lt, 8 686 51148