2017 metai

Lietuvos turizmo sektoriui turime užtikrinti vienodas konkurencines sąlygas regione

2017 06 02

Šiandien LR Vyriausybė oficialiai pristatė visuomenei siūlymus dėl mokesčių sistemos patobulinimo plano (planas). Kaip jau supratote, o ir išdėstyta LR Finansų ministerijos konsultaciniame dokumente, viešbučių ir kitų asmenų teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms sumažintą tarifą 9 proc. siūloma naikinti kaip nepasiteisinusį, nedavusį tiesioginės naudos vartotojams ir neatsispindėjusį galutinėje šių paslaugų kainoje. Visuomenė kviečiama aktyviai pasisakyti ir teikti siūlymus šio plano tobulinimui iki liepos 1 d. elektroniniu paštu mokesciu.tobulinimas@finmin.lt arba info@socmin.lt

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija yra parengusi HOTREC studiją ir rimtus argumentus (raštas su argumentais), skaidrės kodėl Turizmo sektoriui turi būti užtikrintos vienodos konkurencinės sąlygos regione.

LIETUVOS TURIZMO SEKTORIUI TURIME UŽTIKRINTI VIENODAS KONKURENCINES SĄLYGAS REGIONE

Konkurencija su Latvija ir Estija. Lietuvos viešbučiai susiduria su nuožmia kaimyninių šalių konkurencija, todėl jiems turėtų būti sudarytos neblogesnės verslo sąlygos nei pas kaimynes. Nustačius 21% PVM tarifą apgyvendinimo paslaugoms, Lietuva būtų diskriminuojama prieš Estiją ir Latviją, kur PVM tarifai atitinkamai 9% ir 12%. Kodėl?

Lietuvos turizmo sektorius smarkiai atsilieka nuo kaimyninių Estijos ir Latvijos. Lietuvos, Latvijos ir Estijos turizmo paslaugų dalis BVP atitinkamai 5,3%, 9%, 16,1%, o turizmo sektoriaus dirbančiųjų dalis nuo visų įdarbintųjų 5,1%, 8,7%, 16. (Šaltinis: WTTC 2017). Todėl konkurencinės sąlygos turtų būti ne bloginamos, bet gerinamos. Kodėl ketinama elgtis priešingai?

Lietuvos viešbučių vidutinė nakvynės kaina pati mažiausia regione. Lietuvos, Latvijos, Estijos, Europos ir Šiaurės Europos vidutinė nakvynės kaina 2016 m. atitinkamai 59, 66, 77, 112, 116 eurų. Todėl negalime sutikti su LR Finansų ministerijos nuomone, kad „PVM tarifo sumažinimas apgyvendinimo paslaugoms neatsispindi galutinėje šių paslaugų kainoje“. Viešbučių užimtumas 2016 m., taipogi, buvo mažiausias (ta pačia tvarka): 65, 70, 67, 70, 76 procentai. (Šaltinis: STR Global).

Nakvynė tesudaro tik penktadalį turisto išlaidų. Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016 m. turisto išlaidų didžiausią dalį sudarė pirkiniai (33%), tuomet maistas ir gėrimai (26%), tada apgyvendinimas (18%), toliau transportas (10%), laisvalaikis ir kultūra (6%), vizos (2%) ir kitos (5%). Nakvynė – kitų ūkio šakų katalizatorius. Kuo patrauklesnės apgyvendinimo sąlygos, tuo daugiau atvykstančiųjų turistų ir pajamų kituose ūkio sektoriuose bei pajamų į Lietuvos biudžetą, ir atvirkščiai.

Turizmas, ekonomine prasme, yra paslaugų eksportas. Dauguma Europos šalių jį skatina, nustato žemesnius tarifus tiek viešbučiams, tiek restoranams. 19 iš 29 ES šalių taiko sumažintą PVM tarifą restoranams. (Šaltinis: Hortec). Lietuvoje, gi, ketinama sukurti blogesnes verslo sąlygas nei kaimyninėse šalyse. Kodėl?

Investicijos ir naujos darbo vietos. 2017-2020 metais Lietuvoje planuojama atidaryti 20 naujų viešbučių. Bendra investicijų suma sieks apie 0,5 mlrd. eurų, metinės pajamos už nakvynę sudarytų apie 90 mln. eurų, metinės Lietuvos turizmo sektoriaus pajamos sudarytų apie 450 mln., naujų darbo vietų būtų suskurta apie 2400. Radikalus mokestinės bazės pakeitimas investicinius srautus gali nukreipti pas kaimynes Estiją ir Latviją.

Stabili verslo aplinka – svarbiausia investuotojams. Visi tai žinome, tad kodėl elgiamės priešingai? PVM tarifas apgyvendinimo paslaugomas buvo keistas jau penkis kartus.