Apie mus

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija – tai Nacionalinės viešbučių ir restoranų asociacijos   bei Lietuvos viešbučių asociacijos sąjunga, kurią   2002 m. balandžio 26 d. susirinkę į neeilinį visuotinį   susirinkimą palaimino nariai.

2016-2019 m. kadencijai asociacijos valdybą sudaro 11 narių, tarp jų prezidentė,  Evalda Šiškauskienė.  

LVRA valdybos narių sąrašas 2016-2019 metų kadencijai 

 

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija - vienintelė ir didžiausia svetingumo verslą vienijanti visuomeninė organizacija mūsų šalyje, kurios gretose 320 narių – tai viešbučiai, restoranai, pasilinksminimo paslaugas teikiančios įmonės Vilniuje, Kaune, Trakuose, Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose,   Mažeikiuose ir kituose miestuose.

 • Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sektorius yra daugiausiai darbo vietų sukuriantis sektorius pasaulyje.
 • Mūsų asociacijos nariai sukuria apie 11 000 darbo vietų.
 • 110 viešbučių, svečių namų, motelių  valdančiose apgyvendinimo įmonėse yra apie 6200  kambarių.
 • LVRA nariais yra 16 švietimo įstaigų – mokyklų, ruošiančių įvairaus lygio specialistus viešbučiams ir restoranams.
 • LVRA nariais yra 15 įmonių-partnerių, teikiančių paslaugas ir  produktus ( maistas, gėrimai, baldai, patalynė, indai, IT sprendimai ir kt).

2004 m.gegužės 1d.  LVRA buvo priimta  pilnateise HOTREC nare. HOTREC-tai Europos Sąjungos viešbučių, restoranų, kavinių nacionalinių asociacijų konfederacija, pripažinta Belgijos karališkuoju dekretu. HOTREC vienija 40 asociacijų, 25-iose Europos šalių.www.hotrec.org

2009 m. gruodžio 17d. Prahoje, 7 Europos šalių viešbučių asociacijos įkūrė klasifikavimo sąjungą Hotelstars Union. Tai reiškia, kad šių šalių asociacijų nariai - viešbučiai naudos vieningą klasifikavimo sistemą, vieningus klasifikavimo kriterijus. Nuo 2010 metų – Lietuva prisijungė prie Hotelstars Union klasifikavimo sistemos. Lietuvoje ji bus pradėta taikyti 2012 metais. www.hotelstars.eu.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, kylant šalies ekonomikai ir gerėjant  verslo terpei tiek vietiniam verslui, tiek ateinančioms užsienio investicijoms,  ypač sparčiai ėmė plėstis viešbučių ir restoranų verslas, daugelis pamatė šių paslaugų teikimo perspektyvas.

Stiprios ir vieningos asociacijos vaidmuo šiuo atveju labai reikšmingas, nes tik stipri organizacija yra pajėgi vieningai ginti asociacijų narių teises ir teisėtus interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas jų siūlomų paslaugų teikimui tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, vienyti ir koordinuoti asociacijos narių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, užtikrinti keitimąsi aktualia informacija, teikti visokeriopą metodinę pagalbą (seminarai, mokymai, stažuotės, konsultantų programos, darbuotojų duomenų bazė).

Asociacija nemažai nuveikė ir tai išlieka pagrindine mūsų veikla - narių labui kurti ir koreguoti  LR įstatymus bei savivaldybių nutarimus.

Mūsų asociacija  mato   didelį potencialą turizmo srityje, todėl   siekėme ir sieksime, kad turizmas būtų laikomas  prioritetine Lietuvos ūkio šaka, o įvažiuojamasis turizmas – eksportu, ( PVM įstatyme numatoma, kad šio mokečio nemoka prekes ir paslaugas eksportuojančios įmonės).   Europos Sąjungos viešbučių, restoranų ir kavinių asociacijos HOTREC duomenimis, sumažintą PVM tarifą apgyvendinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms taiko net 24 iš 27 ES šalių, tarp jų – visos kaimyninės Lietuvos šalys. ES šalys taip skatina eksportą, turizmą ir naujų darbo vietų kūrimą.

Daugelis Europos šalių taip pat taiko lengvatinį PVM restoranų verlui. Tai sektorius, kuris sukuria labai didelę pridėtinę vertę, nes kartu ir gamina prekę, ir suteikia paslaugą. Dėl to Europos Komisija rekomendavo taikyti lengvatinį PVM tarifą ne tik viesbučiams, bet ir restoranams. Pvz. Prancūzijoje ekonominės krizės metu,  PVM tarifas restoranams buvo sumažintas nuo 18.5 % iki 5.5 %. Lankstesnių mokesčių taikymas bei biurokratinės naštos mažinimas leidžia sektoriaus įmonėms išlaikyti esamas ir kurti naujas darbo vietas, mažinti  bedarbystę,  didinti vartojimą,  neskatinant importo. Kitaip tariant, pinigai išleisti restoranuose, lieka Lietuvoje. 

Taip pat restoranų sektorius gali daug prisidėti stabdant jaunimo emigraciją, kadangi lankstūs darbo grafikai  leidžia studentams derinti darbą ir mokslą. Mažuose miesteliuose restoranai organizuoja įvairius renginius ir atstoja kultūros centrų funkciją.

 Asociacija aktyviai dirba įsisavinant ES struktūrinių fondų paramą. Šių fondų struktūroje nemaža dalis numatyta turizmo, tame tarpe  viešbučių vystymui,personalo kvalifikacijos kėlimui, verslo ir įvairių lygių mokymo institucijų bendradarbiavimui.    Daugelyje tarptautinių projektų dalyvaujame kaip partneriai.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija buvo pradininkė  Lietuvoje organizuojant Lietuvos virėjų, padavėjų, barmenų čempionatus, padavėjų maratonus, atvykstamojo turizmo verslo misijas „Buy Lithuania“.

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija būdama skaitlinga ir galinga tuo pačiu yra patraukli šalies gamintojams, restoranams ir viešbučiams paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios asociacijos nariams suteikia išskirtines nuolaidas.  

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija aktyviai dalyvauja įvairių institucijų darbo grupėse:

 • LR turizmo rūmų steigėja ir narė;
 • LVRA- smulkaus ir vidutinio verslo tarybos narė;
 • LVRA – Turizmo tarybos narė;
 • LVRA-Vilniaus miesto turizmo tarybos narė;
 • LVRA - apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos narė;
 • LVRA -Lietuvos autorių ir gretutinių teisių taryboje;
 • LVRA dalyvauja Vilniaus savivaldybės sudarytoje komisijoje “Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo” (Alkoholio kontrolės įstatymo 18 str. 9 dalis);
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos turizmo skyriaus pirmininkė nuo 2010m.
 • Darbo grupės URM “Vizų išdavimo turistams iš trečiųjų šalių problemoms spręsti” narė;
 • Darbo grupės “Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo turizmo srityje” narė;  
 • Turizmo rinkodaros darbo grupės prie LR Ūkio ministerijos narė.

Esame dėkingi ilgamečiams asociacijos rėmėjams už paramą ir bendradarbiavimą: